Açıklama

Larek Ltd. Şti. 2011 yılında Yüksek Ziraat Mühendisi Refik Bayram ve Veteriner Hekim Dr. Fikriye Ekmen’in gayretleri ile kurulmuştur. Larek Ltd. Şti. kuruluş amacı koruyucu hekimliği desteklemektir.

Ülke ekonomisindeki giderek artan rekabet ortamı, şirketler için güçlü markalar yaratma gerekliliğini her zamankinden önemli kılmaktadır. Hayvan yetiştiricilerin ve Veteriner Hekimlerin tercih ettiği marka olmak, sürdürülebilir karlılığı sağlamak ve uluslararası pazarlara açılmanın temel koşulu marka olmanın gereklerini yerine getirmekten geçer. Bunun bilinciyle Larek Ltd. Şti. bünyesinde ANİPER ve HAWMİ markalarını oluşturduk. HAWMİ, ve ANIPER İnsanların en yakın dostu olan pet hayvanların ihtiyaçlarını tespit ederek bu ihtiyaçlara yönelik ürünler üretmek amacıyla tescil edilmiştir. Yetersiz ve dengesiz besleme pek çok hastalığa davetiye çıkarmaktadır. Giderek artan ilaç ve bakım masrafları hayvanların hastalıklardan korunması konusuna yönelmemizin başlıca nedenidir. Özellikle çiftlik hayvanları ve pet hayvanlarda görülen yetersiz ve dengesiz beslenmenin önüne geçerek hastalıkların önlenmesine; hayvanların sağlıklı olmalarına katkı sağlamak hedefimizdir.

Bayilik Verilen Şehirler
ANKARA, ANTALYA, BURSA, İSTANBUL, İZMİR, KOCAELİ, KONYA, NİĞDE
Markalar

ANİPER+

Galeri